Back To Top

De Renovatieversneller helpt aanbieders!

Behoort jouw organisatie tot de koplopers in woningverduurzaming? Wil je nog meer kennis en ervaring opdoen over hoe we woningen sneller, beter en goedkoper kunnen verduurzamen? Doe dan mee met De Renovatieversneller.

Versnelling realiseren

De doelstelling van de Renovatieversneller is dat jullie komen tot innovatieve verduurzamingsoplossingen, die leiden tot substantieel lagere TCO (total costs of ownership) en een hoge huurderstevredenheid.

Bovendien willen we versnelling. We moeten 1.000 woningen per dag aanpakken. Daarvoor is een efficiëntere keten van vraag en aanbod nodig. Een aanpak die reproduceerbaar, slim en schaalbaar is.

Ondersteuningsprogramma

De Renovatieversneller bestaat uit een ondersteuningsprogramma en een subsidieregeling. Onze experts kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het opzetten of verder professionaliseren van de samenwerking met andere marktpartijen en met woningcorporaties. En ze kunnen je inspireren door te laten zien welke innovaties er in de markt beschikbaar zijn en komen. Of tips geven voor de bewonerscommunicatie.

Subsidieregeling

De subsidieregeling is er voor projecten waarin corporaties samen met aanbieders meerjarig op grote schaal met een gestandaardiseerde aanpak renovaties uitvoeren. We dagen aanbieders uit om samen met corporaties met projecten te komen die een stap verder gaan. Projecten waarbij opschaling centraal staat. Industrialisatie, standaardisatie. Projecten die laten zien dat we met hoge kwaliteit betaalbaar kunnen opschalen naar 1.000 woningen per dag.

Lees hier meer over het ondersteuningsprogramma en de subsidieregeling

We moeten 1.000 woningen per dag aanpakken.
Daarvoor is een efficiëntere keten van vraag en aanbod nodig.

De voordelen

  • Gestandaardiseerde uitvragen door corporaties.
  • Meerjarig perspectief. Spreiding in tijd van gebundeld en gecontracteerd volume. Daardoor weet je hoeveel woningen je de komende jaren kunt doen en kun je dit verdelen. Dat biedt continuïteit en zekerheid.
  • Toolkit met eenduidige toepasbare standaard instrumenten (bijv. voor integrale kostenberekening, model prestatiecontracten, stappenplan om huurders mee te nemen).
  • Gesubsidieerde ondersteuning en advies van onafhankelijke experts voor verdere aanscherping van het aanbod.
  • Subsidie voor de meest succesvolle aanpakken.
  • Kennisdeling & verbinding met andere leerzame initiatieven van collega’s.
  • Een vehikel waarmee versnelde verduurzaming makkelijker wordt: je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden, maar je kunt meedoen in een collectief proces.

Grote uitdaging

Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal krijgen in 2050. Eén ding is duidelijk: corporaties kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken is noodzakelijk. Zodat we de huren betaalbaar houden en tegelijk ons steentje bijdragen aan een beter milieu.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief