Back To Top

De Renovatieversneller

begeleidt!

Het ondersteuningsprogramma is een belangrijk onderdeel van De Renovatieversneller. Dit landelijk programma bestaat onder meer uit beschikbare (proces)begeleiding voor woningcorporaties en aanbieders van renovatieoplossingen.

Binnen De Renovatieversneller kunnen woningcorporaties en aanbieders ook hulp en advies krijgen van adviseurs en procesbegeleiders.

Begeleiding richt zich op de volgende gebieden:

  • Opschaling en het door vraagbundeling en gezamenlijke inkoop creëren van een meer continue vraag naar integrale energierenovaties naar aardgasvrij of aardgasvrij-ready
  • Toepassing van vernieuwende methodieken voor samenwerking en contracteren
  • Een brede marktintroductie van standaardmaatregelenpakketten die de experiment- en demonstratiefase reeds doorlopen hebben
  • Kostenreductie door standaardisatie van innovatieve renovatie-aanpakken, efficiëntere ketensamenwerking en industrialisatie van het productieproces

Doe mee!

Aanvraag begeleiding

Heb je interesse in begeleiding? Vul het formulier in! (* = verplicht)

In het ondersteuningsprogramma bieden experts hulp
aan samenwerkende woningcorporaties in het bundelen van hun vraag.

Verkenningsfase

In de verkenningsfase, als je je zo mogelijk al voorbereidt op inschrijving voor de regeling van De Renovatieversneller, is maximaal twintig uur beschikbaar voor ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van deskundige adviseurs en procesbegeleiders, het voeren van het gesprek met andere corporaties over het organiseren van een gebundelde vraag, concrete hulp bij het verzamelen van de juiste woningen en technische oplossingen of een verkenning van bedrijven naar een schaalbare aanpak. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet je weten met wie je wilt samenwerken.

De ondersteuning in de verkenningsfase wordt geboden aan vraag-, aanbod- en  vraag/aanbodcollectieven:

  1. Vraagcollectief: corporaties verkennen (zonder aanbieders) de mogelijke gezamenlijke ontwikkeling van een aanpak ten behoeve van een gebundelde verduurzamingsvraag
  2. Aanbodcollectief: aanbieders (ketenpartners) verkennen de mogelijk gezamenlijke ontwikkeling van een aanpak ten behoeve van een opschaalbare verduurzamingsvraag
  3. Vraag/aanbodcollectief: aanbieders (ketenpartners) verkennen samen met minstens twee corporaties de mogelijk gezamenlijke ontwikkeling van een aanpak ten behoeve van een opschaalbare verduurzamingsvraag

Concretiseringsfase

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief