Back To Top

Kennis- en

leerprogramma

Ons kennis- en leerprogramma is speciaal voor professionals die bezig zijn met grootschalige renovatie-opgaven, op welke manier dan ook.

Zowel voor woningverhuurders als voor renovatiepartijen, voor alle organisatieniveaus en voor zowel de proces-, bewoners- en technische kanten van renovatietrajecten. Voor hen bouwen, stimuleren en onderhouden wij een dynamische, behoeftegestuurde community die een veilige leeromgeving biedt voor het ongehinderd uitwisselen van leerzame ervaringen en ontwikkelde kennis. Een omgeving waarin bovendien geëxperimenteerd mag worden. Natuurlijk met het uiteindelijke doel om samen te versnellen.

Samen met de andere medewerkers binnen De Renovatieversneller en via onze partners hebben we steeds intensief contact met onze doelgroep. Continu halen we kennis- en leerbehoeften op. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over de manier waarop een leerbehoefte het best kan worden aangeboden. Leren kan immers op veel verschillende manieren; van het simpelweg uitwisselen van formats voor contractvormen tot trainingsdagen, online cursussen, matchingmarkten en advies op maat voor collectieven, etc. Door COVID is die uitwisseling een extra uitdaging die wij actief aangaan door zoveel als mogelijk effectief online te faciliteren.

Het kennis- en leerpogramma start als een kiem en zal tijdens de looptijd van het programma De Renovatieversneller een steeds groter ecosysteem omvatten. Zo gaan we opgedane kennis en ervaringen vanaf het begin van een renovatieproces (bijvoorbeeld bij het invullen van de subsidieaanvraag voor De Renovatieversneller) tot en met daadwerkelijke realisatie/service onderhoud van renovaties, graag ter beschikking stellen. Sowieso kunnen we samen putten uit leerervaringen die wij gedurende de zes jaar dat het programma De Renovatieversneller loopt samen op gaan doen. Op die manier leren en ontwikkelen wij met elkaar verder!

Thema’s die op dit moment onder andere aan bod komen zijn:

  • Total cost of ownership (TCO)
  • Woningclassificatie
  • Bewonersbetrokkenheid en -tevredenheid
  • Vernieuwend opdrachtgeverschap
  • Algemene uitwisseling ketensamenwerkingen

Activiteiten die nu lopen of in ontwikkeling zijn:

  • de online spreekuren waar je direct met experts aan tafel zit. Van algemene spreekuren tot en met spreekuren over specifieke thema’s. Klik hier om het aanbod te bekijken en je aan te melden.
  • het ontwikkelen van een toolbox voor collectieven met formats voor onder andere visievorming, nulmetingen, vraagspecificaties en samenwerkingscontracten.
  • handleidingen voor zowel de subsidieregeling als voor de TCO-berekening.
  • (online) bijeenkomsten voor uitwisseling tussen collectieven (Ervaring Telt Tour 2020-2021).

Houd de agenda in de gaten voor de actuele activiteiten! Vind je niet wat je zoekt? Heb je een vraag? Neem gerust contact met op ons via vragen@derenovatieversneller.nl. Wij staan open voor andere en aanvullende ideeën voor ons programma.

We gaan samen putten uit de leerervaringen die we de komende zes jaar opdoen.

Webinar

Bekijk hier het webinar waarin boegbeeld Margriet Drijver, programmaleider Joris van den Heuvel en programmalid Frank Bonnerman een beeld van het landelijk ondersteuningsprogramma De Renovatieversneller schetsen.

TCO

Om in aanmerking te komen voor subsidie binnen de Renovatieversneller dien je als onderdeel van jouw verduurzamingsplan een TCO-meetlat in te vullen. Op deze pagina lees je meer over Total Cost of Ownership.

Matchmaking en Schrijfdag (i.s.m. Uptempo!)

Afgelopen zomer organiseerden we in samenwerking met Uptempo! een Matchmakingevent en een Schrijfdag. Voor een sfeerimpressie klik hier.

Rapport Nieman

N.a.v. vragen uit het veld zijn er door Nieman doorrekeningen gemaakt van de mogelijkheden om de warmtevraagreductie onder de 50 en 70 kwh/ te halen inclusief de benodigde investeringsbijdragen. De doorrekeningen bij een aantal representatieve eengezinswoningen en appartementen in de periode 1925-1995 laten zien dat de grenswaarden makkelijker te realiseren zijn voor tussenwoningen en tussenappartementen dan hoekwoningen en hoek-boven appartementen.

Voor zowel de tussenwoningen als tussenappartementen voldoen (bijna) alle doorgerekende maatregelenpakketten aan de grens van 70 kwh/. Voor de hoekwoningen en hoekappartementen is dat maar voor één van de vier doorgerekende maatregelpakketten het geval.

Je vindt alle informatie in dit rapport.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief